Huvudsponsor Svenska Spel
Svenska Spel

 

Webshop 

OVR Jouren 072-211 20 40

Observera att detta nummer endast skall användas vid akuta frågor rörande Stockholms ungdomsserier eller junior och seniorserier tillhörande Region Öst. 

Planera året med oss

Kan du inte se plandiscen? Klicka här

Hockeysverige har gemensamt tecknat ett avtal som innebär att alla hockeyföreningar i landet kostnadsfritt får tillgång till planeringsverktyget Plandisc.

Plandisc är ett digitalt årshjul som vi hoppas kan ge stöd för er i arbetet med föreningens planering, aktiviteter och kommunikation.

Vi kommer från förbundets sida också lägga in de aktiviteter, utbildningar och datum som är viktiga och för er föreningar att känna till. På så sätt hoppas vi kunna underlätta er planering och ert arbete i föreningarna.

Hjulet uppdateras fortlöpande.

Läs mer här och se introduktionsfilm

Följ oss på Facebook!