Målvaktsansvariga i Stockholmsföreningarna

Stockholms Ishockeyförbund i samarbete med Svenska Ishockeyförbundet genomför ett projekt kring målvaktsansvariga i föreningarna. Nedan följer en beskrivning av projektets bakgrund, syfte och mål.

Bakgrund:

Stockholm har ca 500 ungdomslag från U9-U16 på pojksidan och ca 100 på flicksidan. Organisation av lagverksamhet startar redan i U8. I vår verksamhet har vi väldigt många som vill bli målvakter eller som är målvakter. På ledarsidan är vi generellt väl rustade när det gäller tränare och instruktörer för utespelare. Även lagledare, materialare och fystränare samt annan viktig organisation kring lagen fungerar bra. Även utbildningsnivån ser helt ok ut. Vi har däremot identifierat att det är eftersatt hur vi tar hans om våra målvakter. Vi har gjort en grundlig genomgång av hur våra målvakter tas om hand i föreningarna. I Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser är det stipulerat att varje förening ska ha en utbildad Målvaktstränare/Målvaktsansvarig som ansvarar för långsiktig utveckling av föreningens samtliga målvakter (samt rekrytering). Samma person får samtidigt max vara registrerad som ansvarig för 3 föreningars samtliga lags målvakter. Denne får givetvis vara verksam i fler föreningar, men kan alltså bara vara registrerad som ansvarig i högst 3 föreningar. I undersökningen finner vi att det ser ut enligt nedan:

85% av föreningarna har en huvudansvarig för hela föreningen

Varav 52,5% har intern ansvarig och 42,5% har extern ansvarig

5% har ingen ansvarig i föreningen

Idag är trenden att många föreningar köper in denna tjänst vilket såklart många gånger är högkvalitativt, men det finns inte samma dagliga kontakt och ledning för målvakterna som det finns för utespelarna. Det kolorerar ej med den bild vi vill att den moderna ishockeyföreningen ska ha. Varje individ ska äga rätt till kompetenta ledare och daglig uppmärksamhet. Här faller den bilden utifrån det mönster vi ovan angivit. Att ta in extern kompetens äger inget motsatsförhållande, men det bör ses om ett komplement och vara stärkande för den dagliga verksamheten.

Vi ser även att föreningarna som har en bra organisation kring målvakterna har fler målvakter registrerade i föreningen.

Syfte:

Att ungdomsföreningarna i Stockholm säkerställer att man bedriver en modern och utvecklande verksamhet för alla individer oavsett position i laget.

Mål:

  • Att i linje med intentionen i SIF TB ska samtliga föreningar ha en utbildad och i föreningen kontinuerligt hemmahörande huvudmålvaktsansvarig 1:a juni 2023.
  • Att vi på sikt har en namngiven målvaktsansvarig i samtliga lag som startas upp från säsongen 2021-22.
  • Att det är lika självklart att utse en målvaktsansvarig som övriga ledare när man startar upp ett nytt lag i föreningen.
Senast uppdaterad: 23-02-03 av Terese Hammarqvist