Nätverksträffar inom Stockholms Ishockeyförbund är värdefulla tillfällen där olika aktörer inom ishockeygemenskapen i Stockholm samlas för att utbyta idéer, erfarenheter och kunskap. Dessa träffar fungerar som plattformar för samarbete och samordning mellan klubbar, tränare, domare, föräldrar och andra intressenter för att främja ishockeysporten i regionen.

Under nätverksträffarna kan olika ämnen och frågor diskuteras, inklusive utvecklingsinitiativ, regeländringar, säkerhetsriktlinjer, tävlingskalendrar och strategier för att öka deltagandet och engagemanget inom ishockeyn. Träffarna ger också en möjlighet för deltagarna att lära av varandra och ta del av bästa praxis och framgångsrika metoder som har visat sig vara effektiva i andra klubbar eller sammanhang.

Förutom att främja kunskapsutbyte och samarbete fungerar nätverksträffarna även som en plattform för att bygga gemenskap och stärka banden inom ishockeyfamiljen i Stockholm. Deltagarna har möjlighet att träffa och interagera med andra inom sporten, vilket bidrar till en känsla av samhörighet och gemenskap.

Nätverksträffarna arrangeras regelbundet av Stockholms Ishockeyförbund och kan hållas både i fysisk och virtuell form beroende på behov och omständigheter. Dessa träffar är en viktig del av förbundets arbete med att stödja och utveckla ishockeyn i Stockholm och skapa en stark och livskraftig ishockeygemenskap i regionen.

Senast uppdaterad: 24-02-12 av Terese Hammarqvist