RF-SISU Stockholm

Samverkan med RF-SISU Stockholm. Ett tips till alla föreningar är att kontakta vårt distriktsförbund, RF-SISU Stockholm för att samverka kring utbildningsfrågor. På så sätt kan föreningen både få stöd i form av kompetens och ekonomiska subventioner till utbildnings- och utvecklingsinsatser.

Kontakt för RF-SISU Stockholm

Håkan Strömberg
Idrottskonsulent Ishockey

RF-SISU Stockholm
Tel: +46 73 704 27 98 | E-post: hakan.stromberg@rfsisu.se
Adress: Vretenvägen 4, 171 54 Solna
www.rfsisu.se/stockholm

Så här går det till när vi hjälper och utvecklar er förening:

Steg 1 - Föreningsbesök
En av våra idrottskonsulenter träffar er i föreningen. Antingen åker konsulenten ut till er och träffar er där ni finns, eller så kommer ni till oss i Solna. Tillsammans gör ni en analys av er förenings nuläge och ser vad vi tillsammans kan göra för att utveckla er verksamhet.

Steg 2 – Utveckling och samverkan
När vi tillsammans kommit fram till vilka behov som finns i föreningen är det dags för handling. Vi har flera olika verktyg för att stötta föreningen utveckling.

Det kan handla om föreläsare till utbildningskvällar för ledare eller föräldrar eller processledare till processdagar med styrelsen. Det kan också handla om ekonomiskt stöd för viss verksamhet för barn och ungdomar.

Vårt stöd till föreningen kan antingen handla om träffar ute hos föreningen eller centrala utbildningar tillsammans med andra deltagare från andra föreningar. Vårt stöd handlar oftast om:
✔️Löpande dialog och bollande med vår idrottskonsulent
✔️Utbildning och bildning av ledare
✔️Utbildning och bildning av föräldrar
✔️Utbildning och bildning av aktiva
✔️Projektstöd för förändringsarbete inom barn och ungdomsidrott
✔️Projektstöd för inkludering av nya målgrupper

Det absolut viktigaste för vårt stöd är dialogen där föreningens behov är grunden för vilket stöd som passar bäst.

Steg 3 – Fortsatt utveckling
Vårt stöd för idrottsföreningar är något som sker löpande över en längre tid. När arbetet är i gång med olika insatser är vår ambition att fortsätta detta över tid, så att det blir en naturlig del av föreningens verksamhet. I den bästa av världar är vårt stöd något vi planerar genom årliga utvecklingsplaner och långsiktiga förändringsprocesser för att över tid få en verksamhet där alla i föreningen får ta del av det stöd som finns tillgängligt. Detta leder då till:
✔️Ledare med bättre kunskap och högre utbildningsnivå
✔️Ökad engagemang i föreningen hos fler av medlemmarna
✔️Mer tid för utveckling av verksamhet, mindre tid för att ”släcka bränder”
✔️Fler ungdomar som stannar kvar längre i verksamheten
✔️Ökad trygghet i och kring föreningens verksamhet

Senast uppdaterad: 23-01-04 av Terese Hammarqvist