Tillstånd för TKH-spel, Cup, Träningsmatcher

På den här sidan kan du läsa och hitta information vad som gäller tillstånd för Cuper, Träningsmatcher och TKH-spel, även kallat hockeyskoj! All ansökan sker digitalt via TSM systemet och du kan läsa i Seriebestämmelserna vad som gäller för er målgrupp. 

 

Tillstånd/arrangemang för U9 och yngre

Cuper och turneringar tillåts inte, vare sig inom eller utanför distriktet. Arrangemang som kan sökas är exempelvis TKH-spel eller så kallat Hockeyskoj, läs mer under seriebestämmelser för SHC.

Eventuella matcher ska spelas i zon och får inte ha resultatrapportering eller resultatpublicering. Endast geografiskt närliggande föreningar får bjudas in och delta i spel. Inga avgifter eller prispengar får förekomma. Blå puck ska användas.

Ansökan görs digitalt i TSM. Vid frågor kontakta magnus.ljusbol@stockholmhockey.se

 

Tillstånd för spel utomlands + träningsmatcher mot utländska lag

Om din förenings lag har för avsikt att åka utomlands ska tillståndsansökan tillsammans med kompletterande info om cupen/turneringen vara Stockholms Ishockeyförbund tillhanda senast 4 veckor före nedsläpp för den aktuella cupen/turneringen.

Kom ihåg att betala avgiften till Svenska Ishockeyförbundet samtidigt som ansökan mailas/skickas in.

Avgifter

Avgift för träningsmatcher/cuper under pågående säsong 300:-Tillståndsavgift internationell match 500:-

Spela träningsmatch under säsong

Om din förening vill spela träningsmatch i Sverige under pågående säsong måste du söka tillstånd för match. 

Regelverk

Vad som gäller för nationell och internationell match bestäms av Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser. Här kan du läsa en sammanfattning av regelverket för träningsmatch i Sverige eller utomlands:

 

Ansökningar görs via TSM

  1. Alla träningsmatcher mot utländskt motstånd samt arrangemang mot utländskt söker internationellt tillstånd. se nedan.
  2. Alla cuper, deltagande i Cuper och egna arrangemang (enbart svenska lag) söker nationellt tillstånd. 
  3. Alla träningsmatcher under seriespel (v.41-v.11) med undantag för lov. 

Förening → Matchansökningar → Ansök.

Vid frågor kontakta magnus.ljusbol@stockholmhockey.se

 

Senast uppdaterad: 24-02-22 av Terese Hammarqvist