Unga ledare

Stockholms Ishockeyförbund i samarbete med RF-SISU Stockholm erbjuder återigen en utbildning för unga ledare och mentorer. I år samarbetar vi även med Stockholms handbollsförbund. Vi har tillsammans med föreningarna identifierat att det finns en hel del unga ledare i verksamheten. Vi ser även en väldigt stor potential att öka på ledarförsörjningen i framtiden om vi fångar upp intresserade ungdomar och erbjuder en bra väg in i ledargärningen.

Syftet med utbildningen är att ge en grundläggande ledarskapsutbildning och stärka unga ledare i deras roll. Stödet i föreningen ska bland annat finnas genom att en mentor finns till hands. Mentorn får en kortare utbildning i mentorskap.

Senast uppdaterad: 22-12-05 av Terese Hammarqvist