Utmärkelser

 1. Regelverk utmärkelser inom Stockholms Ishockeyförbund
  1. Förtjänstdiplom utdelas till
  a) förening som under minst 10 år idkat ishockeyidrott
  b) person, som inom förbundet eller dess kommittéer gjort ishockeyidrotten goda förtjänster.
  c) föreningsledare som under minst 10 år verkat inom ishockeyidrotten

 2. Bordsstandar med inskription utdelas till
  a) förening som under minst 15 år idkat ishockeyidrott
  b) person, som inom förbundet eller dess kommittéer under minst 5 år verkat inom ishockeyidrotten
  c) föreningsledare som under minst 15 år verkat inom ishockeyidrotten

 3. Förtjänsttecken utdelas till
  a) person som varit ledamot av förbundsstyrelsen minst 5 år
  b) person, som inom förbundet eller dess kommittéer under minst 8 år verkat inom ishockeyidrotten
  c) föreningsledare som under minst 20 år verkat inom ishockeyidrotten

 4. Förtjänstmedalj
  Förbundets medalj i guld utdelas vid speciella tillfällen till person, som under långvarig tid gjort ishockeyidrotten synnerliga förtjänster. Medaljen kan även utdelas i silver.

 5. Förbundsmärket. Detta skall utdelas till:
  a/ styrelseledamöter och revisorer (numrerade)
  b/ spelare som representerat distriktet (numrerade)
  c/ kommittéledamöter och gäster (onumrerade)
  Anm. Styrelse och kommittéledamöter skola dessutom erhålla miniatyrmärket.

 6. Miniatyrmärket.
  Detta skall utdelas till alla som erhållit utmärkelser med undantag av förtjänsttecken samt distriktlagets motståndare, dess ledare och domare.

 7. Medalj i guld med krans.
  Denna medalj, som instiftades vid förbundets 25-års
  jubileum, utdelas endast vid de tillfällen då förbundet i något avseende jubilerar och då endast till högt förtjänta ledare som tidigare erhållit övriga utmärkelser.

 8. Glasskulptur ”Globen”.
  Denna utmärkelse utdelas vid särskilda tillfällen (jubileer etc.) till personer som förbundet särskilt vill hedra och tacka av skilda anledningar. Utmärkelsen kan även tilldelas föreningar som varit särskilt framgångsrika eller på annat sätt gjort framträdande insatser.

  Föreningar har rätt att ansöka hos förbundsstyrelsen om utmärkelserna 1-4 att utdela till ledare i föreningen.

  Ansökan ska skickas senast 30 dagar innan utdelandet till förbundets utmärkelseansvarige Andreas Hawerfors.
  Samtliga ansökningar, utom förtjänstdiplom, ska godkännas av förbundsstyrelsen. 
  Betr. förtjänstmedaljen ska beslutet vara enhälligt. Kanslichefen ansvarar för utdelning av utmärkelser till personer inom förbundet. 

  Som regel gäller att vederbörande ska vara innehavare av mindre utmärkelser som kan ifrågakomma innan större sådan medgives. 

  Förbundsstyrelsen äger rätt om särskilda skäl finns, att utdela utmärkelse även om vederbörande ej fyllt ovan angivna kvalifikationer.

Ansökan om utmärkelse (pdf)

Skickas till Stockholms Ishockeyförbund senast 30 dagar innan utdelandet.

Senast uppdaterad: 23-02-24 av Terese Hammarqvist