Domarersättning

Domarersättning 2022-2024

I dokumentet finns alla arvoden för de olika serierna sammanställda. Arvodena gäller för hela region öst.

Domararvode 2022-2024

Domarkvitto

Du hittar domarkvitto här:
Domarkvitto Senast uppdaterad: 23-01-27 av Terese Hammarqvist