Föreningspolicy

En föreningspolicy inom ishockey är en samling riktlinjer och principer som styr och reglerar beteendet och agerandet inom en ishockeyförening. Denna policy är avgörande för att skapa en trygg, respektfull och inkluderande miljö där alla medlemmar kan trivas och utvecklas, oavsett om de är spelare, tränare, föräldrar eller supportrar. Här är några vanliga komponenter som kan ingå i en föreningspolicy inom ishockey:

1. Fair play och respekt: En föreningspolicy kan tydligt betona vikten av att visa respekt för motståndare, domare, tränare och medspelare. Det kan inkludera att följa reglerna, undvika fusk och uppmuntra till sportsligt uppträdande både på och utanför isen.

2. Säkerhet och välbefinnande: En ishockeyföreningens policy bör prioritera säkerheten och välbefinnandet för alla medlemmar. Det kan innebära att skapa trygga tränings- och spelområden, se till att spelare har rätt utrustning och att föreningen tar ansvar för att hantera eventuella skador eller incidenter på ett lämpligt sätt.

3. Jämlikhet och inkludering: En viktig del av en föreningspolicy är att främja jämlikhet och inkludering inom föreningen. Det innebär att aktivt motverka diskriminering, trakasserier och mobbning baserat på kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller någon annan grund.

4. Utveckling och utbildning: En föreningspolicy kan också fokusera på att främja utveckling och utbildning för alla medlemmar, oavsett nivå eller ålder. Det kan inkludera att erbjuda träningsprogram, utbildning för tränare och domare samt att skapa en miljö där spelare kan växa och förbättra sina färdigheter.

5. Föräldraengagemang: En annan viktig del av en föreningspolicy kan vara att uppmuntra föräldraengagemang och tydliggöra förväntningar på föräldrars beteende och roll i föreningen. Det kan inkludera att stödja laget, respektera tränare och domares beslut samt att främja en positiv och stöttande atmosfär under matcher och träningar.

Genom att implementera och upprätthålla en föreningspolicy inom ishockey kan föreningen skapa en sund och positiv kultur som främjar utveckling, gemenskap och glädje för alla involverade parter. Det är viktigt att alla medlemmar känner sig delaktiga och respekterade för att ishockeyn ska kunna blomstra på alla nivåer.

Senast uppdaterad: 24-02-12 av Terese Hammarqvist