Senast uppdaterad: 23-06-28 av Anton Wallgren

Årshjulet ett verktyg för er förening

Hockeysverige har gemensamt tecknat ett avtal som innebär att alla hockeyföreningar i landet kostnadsfritt får tillgång till planeringsverktyget Plandisc.

Plandisc är ett digitalt årshjul som vi hoppas kan ge stöd för er i arbetet med föreningens planering, aktiviteter och kommunikation.

Vi kommer från förbundets sida också lägga in de aktiviteter, utbildningar och datum som är viktiga och för er föreningar att känna till. På så sätt hoppas vi kunna underlätta er planering och ert arbete i föreningarna.

Hjulet uppdateras fortlöpande.

Varje förening har fått ut information om hur de ska göra för att få åtkomst till sin egna Plandisc-licens för att kunna jobba med föreningens digitala årshjul. Om ni ändå saknar den uppgiften så mejla:

stockholm@stockholmhockey.se så får ni information om hur ni ska gå tillväga. Notera att det är föreningen som kan erhålla licensen, inte enskilda lag.

Instruktionsvideo