SIAS Utbildningsfond

Under våren 2019 instiftade Stockholms Ishockeyförbund Sias utbildningsfond, en fond upprättad i Sia Segelövs namn för att främja ledarförsörjning.

Fondens ändamål

Sias utbildningsfond ska verka för en god utveckling av Stockholmsishockeyn genom att kontinuerligt bidra till ledarförsörjning. Fonden ska verka i Sias anda med värderingar och attityder som stimulerar laget före jaget och som agerar i enlighet med ett tydligt syfte.

Sias utbildningsfond tror att en bra utveckling för såväl bredd, elit, flickor, pojkar och mångfald inom ishockeyn utgår från gemensamma och sunda värderingar som börjar hos ledarna själva. Genom bra ledare når fondens budskap ut till fler individer, grupper och lag.

Vem var Sia?

Sigvard Segelöv, Sia kallad, är en legendar på Stockholms Ishockeyförbunds tränarutbildningar. Sedan 1983 har Sia haft ansvaret för Grundkursen, tidigare kallad Steg 1, och har under sina 35 år som utbildningsledare utbildat över 7000 tränare och ledare i ishockeyns grunder.
I över 30 år arbetade Sia ideellt i utbildningskommittén och har varit ledare på alla nivåer inom såväl dam som herrishockey.
Sia har också varit tränare och ledare för flera av Stockholms distriktslag samt förbundskapten för dövlandslaget.
Han var ända till sin bortgång i augusti 2019 aktiv i Hammarbys veteraner och innehar sedan 2017 Stockholms Ishockeyförbunds förtjänstmedalj i guld nummer 27.

Ansökan

Genom ansökan om medel ur Sias utbildningsfond kan Stockholms Ishockeyförbund erbjuda kostnadsfria utbildningsplatser på barn och ungdomskurser eller motsvarande kurs. Utbildningsplatserna ska erbjudas till:

• Föreningar som ansöker om platser via Sias utbildningsfond.
• Föreningar som Stockholm ishockeyförbund anser vara värda fria platser eller andra medel, med bakgrund till fondens ändamål.
• Föreningar med ledare som är långsiktiga i sin ledarroll, är ambitiösa och som har värderingar i enlighet med Stockholms Ishockeyförbund och Sias utbildningsfond.

Er ansökan skickar ni till Marcus.Dahlman@stockholmhockey.se

Bakgrund och finansiering

Initiativtagare och bidragsgivare till Sias utbildningsfond är en grupp ishockeyvänner som gemensamt under våren 2019 har tagit fram fondens ändamål och syfte.
Stockholms Ishockeyförbund är i sin tur också bidragsgivare och förvaltare av Sias utbildningsfond.

Ge bidrag

Du kan ge bidrag till Sias utbildningsfond via Swish till 123 45 33 881 eller BG 747-9314. Märk din inbetalning med namn eller företagsnamn.

Senast uppdaterad: 22-12-08 av Terese Hammarqvist