Disciplin

Lathund för hantering av GM

För Domare - se pdf här

Om ett GM har utdelats under matchen ska domarteamet göra följande efter matchen

(detta gäller alla nivåer):

  •  Besluta huruvida händelsen ska rapporteras till Disciplin eller ej. Detta görs av domarteamet, och behöver man assistans i svåra fall, eller då man är osäker på om man ska anmäla eller ej, kontaktar man någon i sin ledning. Grunden är dock att domarteamet beslutar själva!
  • Om ”JA - Anmälan” meddelas protokollföraren om att en anmälan kommer att ske. Det är protokollförarens uppgift att informera det berörda laget. Därefter upprättas en anmälan i TSM
  • Domare/Administrera/Disciplinärenden/Ny anmälan. Här skapar du ett ärende från grunden och ställer in alla parametrar. Under ”type” väljs ”Major+GM”, samt under anmälan väljs ”Efteranmälan”.
  • Om ”NEJ – Ingen anmälan” lämnas allt övrigt utan åtgärd. Case closed.
  • Finns videoklipp att tillgå är det viktigt att se till att kvalitén på det bifogade klippet är så bra som möjligt – avspelningar från en mobiltelefon är oftast av för dålig kvalité för nämnderna. Finns det möjlighet till inspelning från dator är detta rekommenderat 
  • OBS! Systemet klarar nu av att hantera ackumuleringen av GM i alla ligor, både de som har och inte har kategorisystemen. Ni ska alltså INTE fortsätta maila in GM till domarchefen.

Disciplinärenden

Vid utdömt matchstraff ska alltid en Anmälan till bestraffning göras som ska skickas till administrerande förbund. Detta ska göras inom 24 timmar från matchslut.

I första hand görs anmälan i TSM. Viktigt här att kryssa i rutan Bekräfta innan du sparar, annars går inte anmälan igenom. Vid matcher där pappersprotokoll skrivs så kan anmälan göras i efterhand i TSM (efteranmälan) eller genom att fylla i en anmälningsblankett och maila till disciplin@stockholmhockey.se  se länk till blankett nedan. Eventuellt filmmaterial behöver mailas i filformat till samma mailadress i samband med anmälan eller dagen efter. Det är spelarens hemmahörande förbund som administrerar disciplinärendet, med undantag om det utdömts MP för fighting för spelare från båda föreningarna – då är det hemmalagets förbund som administrerar ärendena samlat.

Tips till dig när Anmälan till bestraffning skrivs:

Se till att få med korrekt namn och förening på spelaren, samt serie och matchdatum.

Beskriv händelseförloppet strax före, under och efter situationen som ledde fram till utdömt MP.

Tydlighet: Skriv alltid exakt det som sades, även om det är fula ord och kan kännas konstigt att skriva i ett formellt sammanhang. T ex ” Anders Andersson åkte fram till mig i hög hastighet. Han bromsade precis framför mig så att det sprutade snö över mina byxor. Därefter skrek han med hög röst: Din jävla hora!”

Tänk även på att vara tydlig med hur eventuellt våld träffar: ” Anders Andersson fattade klubban med båda händerna och slog motståndaren i huvudet. Slaget var kraftigt och träffade på höger sida av hjälmen. Motståndaren föll genast till isen. Han deltog inte mer i matchen.”

Provokation: Det är viktigt att skriva om spelaren blivit provocerad i sitt agerande: ” nr 12 i Lag A slog Anders Andersson över byxan med sin klubba i samband med en målvaktsblockering. Andersson svarade då omedelbart med att slå nr 12 i sidan på hjälmen med sin handske samtidigt som han skrek: Jävla blatte! Andersson ådömdes mindre straffet för roughing samt Match Penalty för olämpligt uppförande. Nr 12 ådömdes mindre straffet för slashing.”

Reaktion: Beskriv hur den anmälde reagerade efter utvisningen. Det kan vara viktigt för disciplinnämnden att veta om straffet accepterades eller inte. ” Efter att Anders Andersson förstått att han ådömts ett matchstraff reagerade han genom att himla med ögonen. Han frågade även min linjeman om jag alltid är lika värdelös. Först därefter lämnade han banan.”

Jag är inte så bra på att skriva. Vad gör jag? Ta hjälp av någon av kollegorna som var med på matchen. Skriv rapporten direkt efter matchen och tänk på att anmälan ska vara tydlig och lätt att förstå.

Tänk på: Beskriv om det var något speciellt som ledde fram till handlingen, var på isen handlingen skedde, om handlingen var avsiktlig, onödigt kraftfull eller våldsam, om motspelaren befann sig i en försvarslös position, om det fanns en stor skaderisk. Eller om det är något annat du bedömer kan ha betydelse för disciplinnämnden att få veta.

Kan man anmäla förseelser som inte föranledde Match Penalty?

Ja det kan man. Om du utdömt ett GM och i efterhand inser att det borde ha varit ett MP, så kan du inte uppgradera straffet till ett MP efter att protokollet är signerat, men du kan ändå göra en anmälan så att disciplinnämnden ser över händelsen.

Du kan även anmäla händelser som inte inträffar på isen, men som har en direkt koppling till ishockeyn. Det innebär att om du t ex blir hotad av en namngiven person på parkeringen efter matchen eller dagen efter på Coop, så kan du anmäla denna till bestraffning.

 Om du har någon fråga eller fundering så maila disciplin@stockholmhockey.se

Senast uppdaterad: 23-02-21 av Terese Hammarqvist