LIU Utbildning

Det finns ca 68 Lokala Hockeygymnasium i Sverige. Här nedan hittar du de lokala ishockeyutbildningarna som finns i Stockholm och olika sätt det kan vara uppbyggda på. Att söka till en lokal ishockeyprofil sker samtidigt som söknig till gymnasium. Här nedan kan du hitta länkar till Stockholms Lokala Ishockeygymnasium, du kan hitta information både hos gymnasieskolan men även hos den förnening som är kopplat till skolan.

LIU = Lokal Idrotts Utbildning

Här finner du länkar till de lokala hockeygymnasierna i Stockholm.

Haninge 

Hammarby

Nacka 

Nynäshamns 

Väsby

 

Viktiga datum

För er som vill söka: LIU + LIP 

Stockholms län

  • Gymnasieval: 14  januari - 15 februari
  • Preliminär antagning: Klar 15 april 
  • Omval: 15 april – 17 maj
  • Slutlig antagning: Klar 1 juli 
  • Antagningsbesked: logga in på hemsidan för att se ditt antagningsbesked.
  • Reservantagning 1: Slutet av juli
  • Reservantagning 2: Början av august
  • Skolorna tar själva över reservantagningen efter reservantagning 2. 

Hur funkar LIU?

Det finns olika upplägg för att bedriva en Lokal Ishockeyprofil. Som det är i dagsläget så finns det 2 huvudalternativ som är möjliga och har visat sig fungera bra.

1. 200 poäng inom individuella valet samt utökad studiekurs 100 poäng = 300 poäng

2. 200 poäng inom individuella valet med ett generöst utlägg av antalet undervisningstimmar

Inom individuella valet finns det två valbara kurser som kan användas.

- Idrott och hälsa 1 - specialisering á 100 poäng

- Idrott och hälsa 2 - specialisering á 100 poäng.

Härutöver kan rektor bevilja utökad studiekurs för de elever som förväntas klara av det med exempelvis 100 poäng och därigenom skapa ytterligare utrymme för att läsa idrottsinriktade kurser. Härigenom skapas utrymme för att läsa 300 poäng ungefär som det ”gamla” upplägget med Specialidrott A och B (alt 1 ovan).

Ett bra upplägg är att lägga ut ca 130 timmar på Idrott och hälsa 1 – specialisering och ca 80 timmar på Träningslära 1 och läsa dessa kurser parallellt under åk 1 och 2. Träningslära 1 kan läsas mer i slutet av åk 1 och 2 när det inte finns tillgång till is. I åk 3 erbjuds kursen Idrott och hälsa 2 – specialisering som utökad studiekurs 100 poäng, ca 90 timmar=2 tillfällen/vecka.

Nämnda kurser är inte exakt detsamma som man läser på NIU-utbildningen, men ligger ganska nära.

Om man inte vill använda möjligheten till utökad studiekurs är ett alternativ (2 ovan) att vara generös med antalet timmar som läggs ut på specialiseringstimmarna. Lägger man 125 timmar/kurs disponeras 250 timmar att fördela på ca 105 veckor utslaget på 3 år, vilket motsvarar 2 pass/vecka.

Här måste man lokalt besluta vilken väg som är att föredra, vilka program som skall vara valbara tillsammans med den lokala ishockeyprofilen samt hur det schematekniskt skall lösas. Det är dock viktigt att ishockeyprofil kan erbjudas under alla 3 åren för att det skall vara ett intressant alternativ och komplement till NIU.

Senast uppdaterad: 22-12-08 av Terese Hammarqvist