Tårtbitar

Tårtbitsmöten är relationsbildande möten mellan närliggande föreningar.

Dessa möten kan komma att ändra deltagande föreníngar då flera ligger i närheten utav varandra. 

Frågor som vanligtvis tas upp är övergångar, ledare, utmaningar, seriebestämmelser och seriestruktur.

Senast uppdaterad: 23-03-14 av Terese Hammarqvist