New Hockey Generation

New Hockey Generation (NHG) är ett projekt med syfte att bredda ishockeyföreningens rekryteringsunderlag och stärka föreningens position i sitt upptagningsområde och därmed stärka föreningen på flera plan.
NHG har utvecklats av Stockholms Ishockeyförbund i samverkan med Riksidrottsförbundet, Svenska Ishockeyförbundet samt RF-SISU Stockholm.

I arbetet att bredda rekryteringsunderlaget fokuserar NHG på de geografiska områden där föreningen har liten eller ingen upptagning alls. Med en aktiv rekrytering och ett ökat deltagande av barn och ungdomar från dessa områden kommer också intresse för ishockeyn genereras på ett bredare plan, genom familj, skolor och andra intressegrupper i områdena. Det är på detta sätt som föreningen stärker sin position i sitt område.

Senast uppdaterad: 24-02-12 av Terese Hammarqvist