Dam-Flickkommittén (DFK)

Dam-Flickkommittén driver arbetet som berör dam och flickfrågor inom ishockeyn. Under DFK finns ett Damrekreationsutskott, DRU som driver utvecklingsarbetet med damrekreationsserierna i Stockholm och behandlar bland annat dispenser och serieindelning för damrekreation. Utvecklingen av dam-och flickishockeyn är ett av fokusområdena i Strategi 2020-2025.

Dam- Flickkommittén (DFK)

Ordförande: Hanna Wistrand

Tjänsteperson: Pontus Lundqvist

Förtroendevald: Therese Willis

Förtroendevald: Liselotte Sjöholm

Förtroendevald: Ulf Ahlstrand

Förtroendevald: Olof  Näslund

Förtroendevald: Per Håkansson

 

Damrekreationsutskottet (DRU)

Ordförande från DFK: Therese Willis

Tjänsteperson: Magnus Ljusbol

Förtroendevald: Tess Hammarqvist

Förtroendevald: Vakant

Förtroendevald: Vakant

Förtroendevald: Patricia Löfberg

Förtroendevald: Lina Lindholm

 

 

 

Senast uppdaterad: 23-09-01 av Terese Hammarqvist