Övergångsnämnden (ÖN)

Ordförande: Håkan Osvald

Tjänsteperson: Carina Oddsberg

Förtroendevald: Mattias Mårtensson

Förtroende: Thomas Hilstad

Förtroendevald: Lasse Billing

Övergångsnämndens uppdrag är att hantera ärenden där övergångar/föreningsbyten inte skett i enlighet med Seriebestämmelser för Stockholm Hockey Cup. I det uppdraget ingår att utdöma påföljd om nämnden anser att överträdelse skett. Nämnden hanterar både ärenden som anmäls och ärenden som nämnden tar upp utan anmälan.

Senast uppdaterad: 23-02-27 av Terese Hammarqvist