Utvecklingskommittén

Utvecklingskommittén arbetar med att stödja föreningars utveckling, organisatoriskt och strukturellt.
de har ett övergripande strategiskt ansvar för utvecklingsfrågor avseende spelar-, ledar-, domar- och föreningsutveckling. 

I uppdraget utöver att driva och besluta i utvecklingsfrågor, stödja Stockholms ishockeyförbunds tjänstepersoner även förankra och informera kring Utvecklingskommitténs (UK) ansvarsområde bland föreningar. Även att delta vid, utvecklingskonferenser och aktiviteter ingår i uppdraget. 

UK har i uppdrag att koordinera utvecklingsfrågor som tangerar eller överlappar andra kommittéers ansvarsområden.

 

 

Ordförande: Sabina Nordström
Tjänsteperson: Ulf Rustas
Tjänsteperson: Pontus Lundqvist
Tjänsteperson: Matheus Vieweg
Förtroendevald: Jonas Jansson
Förtroendevald: Erik Tessmar

 

Senast uppdaterad: 24-01-10 av Terese Hammarqvist