Hannapontus

Hanna Wistrand, ordförande i dam- flickkommittén, och Pontus Lundqvist,

föreningsutvecklare med fokus på flickfrågor, på Stockholms ishockeyförbund,

avrapporterar nuläge och frågor för framtiden från Renew Arena i samband med 

DM finalerna för F16 i helgen.

Visionen är att alla föreningar ska ha flickverksamhet och att flickor ska 

vara en självklar del när man utvecklar nya ishockeyspelare i Stockholm.

Vi har tagit steg framåt men med det finns fortfarande föreningar med väldigt

liten eller ingen flickverksamhet. Det är här Pontus som föreningsutvecklare kommer in för att

stötta föreningar att starta upp t ex flickhockeyskola eller det första F10-laget.

 

Eftersom flicknumerären fortfarande är låg är det viktigt med insatser som 

säkerställer bra och hållbar verksamhet över tid. Nyckelordet för detta är samverkan.

Samverkan med föreningar, samverkan mellan föreningar och samverkan mellan

distrikten i Region Öst.

 

Nytt för i år är F16-serien som Stockholm administrerar men hela regionens

F16 spelare deltar i, något som gjort att vi har hela 18 lag i seriespel. Vi ser föreningar

som samverkar mer för att skapa spelplattformar med t ex snedstreckslag och

paraplyspelare. Att inte ta spelare från varandra utan att stötta sin egen förening OCH grannföreningarna i att växa sin verksamhet över tid samtidigt som spelplattform finns gör 

stor skillnad.

 

Vi kommer att hålla vår första utbildning för kvinnliga tränare denna säsong och till den

har vi bjudit in Region Östs övriga distrikt. Det är viktigt att vi får fram så många kvinnliga

tränare och förebilder som möjligt. -Återigen handlar det om samverkan, tillsammans kan

vi ändra på den låga representationen av kvinnliga ledare och tränare inom ishockeyn.

 

En annan spännande insats förbundet jobbar med är Stockholm Women's Tournament,

något som är tänkt att bli en av de största flick- och damhockeyturneringarna för att skapa mer möjlighet till matchspel tör fler. Vi är fortfarande i uppbyggnadsfasen, i år är andra året. I år är det 4 åldersgrupper som spelar samma helg, i framtiden är det tänkt alla åldrar ska spela. 

Läs mer här: https://www.stockholmhockey.se/taevling/taevling-serier/stockholm-women-s-hockey-tournament/

 

Eftersom flickor ofta spelar i flera lag, då åldrarna överlappar i seriestegen, är det viktigt att ha

kontinuerlig dialog även med damjunior- och seniorserierna så att man inte trycker upp spelare

för fort. Nu med den utvecklade F16- och damjuniorserien i vår region finns det inte samma behov att göra det och vi ser att det lugnat sig och flickor får möjlighet att utvecklas längre innan seniorspel. Det här är även ett sätt att behålla spelare då det både socialt och fysiologiskt är roligare och bättre att få träna med sina jämnåriga.

 

Avslutningsvis kan vi inte nog påminna om vikten om en egen flickhockeyskola för rekrytering av flickor och vikten av att säkerställa ledningen runt flicklagen varje säsong då flickorna byter lag efter ålder, dvs mellan F10, F12, F14 och F16 och att de engagerade föräldrarna också gör det.

 

Hör av er till Pontus om ni har frågor om att hålla flickhockeyskola eller bilda ert första flicklag.

 

Terese Hammarqvist 24-01-29