Idrotten-en direktbiljett in i gemenskapen!

Idrotten ger en direktbiljett in i en gemenskap

Det är mycket som är fantastiskt med idrott, det kan nog alla vara överens om. En sak som gör idrotten lite extra unik, är att den inte behöver ett verbalt språk. För att kunna vara med i ett fotbollslag, köra match inne i hockeyrinken eller springa på ett airtrack, behöver du inte dela samma språk som de du tränar med. Det är istället kroppen och dess rörelser som talar och ger dig en direktbiljett in i en gemenskap. På det sättet utgör idrotten en förenande kraft där alla kan vara med och delta, oavsett vem du är. Att vara en del av en idrottsförening innebär att vara en del av ett sammanhang, att få nya vänner och det blir på så vis ett sätt att komma in i samhället. Det är bevisat att idrott har en positiv påverkan på integrationen och förebygger socialt utanförskap. Idrotten är en av de mest effektiva, kända sociala investeringarna, för resultat direkt och över tid. Det är dyrt att inte satsa på idrott. 

 

Senaste exemplet vi kan se på detta är i och med invasionen av Ukraina. Många människor har flytt från sitt hemland och en del har kommit till Sverige. När Järfälla kommun annonserade att de sökte föreningar som kunde ta bjuda in personer som är på flykt till sin verksamhet, tvekade inte Järfällagymnasterna en sekund. Framför allt ville många ungdomar ställa upp som hjälpledare och föreningen mobiliserade sig snabbt och bjöd in till sin verksamhet. De allra minsta barnen fick börja i en egen grupp med tolk och föräldrar med som trygghet. Tonåringarna däremot, fick gå rakt in i ordinarie träningsgrupper, trots brist på gymnastikerfarenhet. Ledarna märkte att det fanns ett uppdämt rörelsebehov hos de nya gymnasterna, som tog sig an alla gymnastikutmaningar med glädje. Ledaren Marie berättar att hon sett en stor förändring hos dessa barn under terminen. Hon berättar att många från början var ganska oroliga och blyga, men började så småningom slappna av mer och mer. Hon ser hur de kramas med varandra och deras språkkunskaper har skjutit i höjden. I tonårsgruppen har de roligt tillsammans och nya vänskapsband har skapats. Till hösten har alla önskat att fortsätta med gymnastik och kommer alla ingå i ordinarie träningsgrupper.

Terese Hammarqvist 22-12-28