Tengan Med Barn

Nu börjar vi närma oss 2025 med ett år kvar och har börjat fokusera på Strategi 2030. Innan vi börjar beröra kommande strategi så vill vi lyfta våra strategiska områden planerat fram till 2025.

Vi har tillsammans med Gotlands Ishockeyförbund sedan 2020 verkat för att ishockeyn ska växa i vår region. Mantrat ”så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt”, känns ibland uttjatat.

Samtidigt är få saker viktigare än att fler barn och vuxna börjar spela ishockey.
- Det finns nog ingen fråga som är viktigare än tillväxt om ishockeyn i Stockholm ska vara den mest engagerande idrotten i vår del av landet, säger Mathias Tegnér ordförande för Stockholms ishockeyförbund.
Ett aktivt arbete med en breddad rekrytering av både pojkar och flickor från alla geografiska områden i distriktet är grundläggande för att öka antalet spelare och styra mot visionen ”Sveriges mest engagerande idrott”. Vi behöver även ta oss an utmaningen att nå barn och ungdomar från grupper i samhället som inte traditionellt hittar till ishockeyn.
- För mig är det uppenbart att trösklarna för att börja med vår idrott måste sänkas, fortsätter Mathias Tegnér.
Tillväxt skapas också genom att vi mer medvetet fokuserar på att behålla fler inom ishockeyn både som aktiv spelare i någon form, ledare eller domare. För att öka tillgängligheten för fler är ett utvecklingsområde Paraishockey.
För att ytterligare markera vikten av flick- och damverksamhet är det ett eget strategiskt område där specifika aktiviteter adresseras.
- Vi som verkar inom Stockholmshockeyn ska vara stolta över tillväxten av kvinnor och flickor som spelar ishockey. Samtidigt kan vi växa mycket mer i denna grupp, avslutar Mathias Tegnér.
Inom området tillväxt finns flera fokusområden:
• Öka nyrekrytering in till ishockeyn
• Attrahera nya målgrupper och utveckla verksamheten för att behålla fler längre
• Förbättra rekrytering av ledare och funktionärer
• Öka antalet aktiva domare
Terese Hammarqvist 24-01-23