Kurser

För att målen i verksamhetsinriktning ska uppnås krävs samspel och gemensam målbild mellan Stockholms Ishockeyförbund, distriktets föreningar, SIF, RF SISU, kommuner och andra viktiga aktörer i omvärlden.

Det är viktigt att göra politiker och andra beslutsfattare medvetna om den nytta som ishockeyn i Stockholmsdistriktet bidrar till genom att kommunicera idrottens sociala och samhällsekonomiska roll samt föreningsidrotten värde. Dialog och demokratiska processer är utmärkande för verksamheten inom Stockholmshockeyn.

De fokusområden vi har inom samverkan är

  • Adressera anläggningsbristen
  • Effektivt Hockeykontor
  • Positionering – Stark aktör
  • Föreningsutveckling

Vi jobbar flitigt med alla fokusområden men i denna artikel har vi valt att be ordförande Mathias Tegnér för Stockholm Ishockeyförbund att kommentera specifikt anläggningsbristen då den är en vital del för att vår verksamhet skall fungera.

  • Stockholmshockeyn står inför utmaningar.

Vi behöver växa! Fler tjejer behöver rekryteras till ishockeyn. Vi ska ha minst en SHL-förening i Stockholm. Vi kommer testa nya spelformer.

Ska vi lyckas med detta behöver vi nya ishallar och arenor till bättre villkor. Då krävs ett samspel och gemensam målbild inom hela hockeyfamiljen i Stockholm, mellan våra föreningar och förbund. Den gemensamma bilden behövs dessutom inte enbart inom hockeyfamiljen i Stockholm, utan också mellan oss i Stockholms ishockeyförbund och Svenska ishockeyförbundet, samt mellan hockeyn och RF.

  • Ska vi lyckas med våra mål, så måste vi förbättra ishockeyns förutsättningar i vår huvudstad, säger Mathias Tegnér, ordförande i Stockholms ishockeyförbund.

En nyckel till framgång är kommuner i hela Stockholmsregionen. Ska nya ishallar byggas, så behöver vi förstärka vår relation till kommunerna och bli bättre på att lyfta fram vad ishockeyn bidrar med till hela samhället. Det är viktigt att göra politiker och andra beslutsfattare medvetna om den nytta som ishockeyn i Stockholmsdistriktet bidrar till genom att kommunicera idrottens sociala och samhällsekonomiska roll samt föreningsidrotten värde.

  • Vi vet att det kostar stora pengar att bygga ishallar, samtidigt hoppas vi att kommunerna i regionen ser ishallsbristen. Skapas inte nya isytor blir det svårt att rekrytera nya grupper och sänka trösklarna till vår fantastiska idrott, fortsätter Mathias Tegnér.

Slutligen vill vi stärka dialog och kommunikation med våra föreningar. I Stockholms ishockeyförbund ska demokratiska processer vara utmärkande för hela vår verksamhet.

  • Avståndet mellan förbundet och föreningarna måste minska. Bättre dialog och förståelse är nycklar. Jag hoppas att känslan av att ”de på förbundet” inte är mitt i Stockholmshockeyn försvinner, avslutar Mathias Tegnér, ordförande för Stockholms ishockeyförbund.  

 

 

 

Terese Hammarqvist 24-02-09