IMG 0394

Stockholm ska fortsätta att leda utvecklingen inom svensk ishockey även i framtiden och för det behövs väl fungerande föreningar. Vi vill stärka våra styrelser och erbjuder därför en ”light” version av styrelseutbildning. Syftet är att erbjuda våra föreningar ett unikt tillfälle att få verktygen som behövs för att skapa en stark och växande ishockeyverksamhet! Svensk idrott är inne på en utvecklingsresa ”Strategi 2025” och den här utbildningen syftar till att skapa förutsättningar för föreningen att bedriva en attraktiv verksamhet som ligger i linje med den nya strategin. 

Styrelsen kan vara med i sin helhet, eller för den som vill lära sig lite mer och inte minst en bra introduktion för nya Styrelsemedlemmar.

Innehåll

Kunskap

Del 1 handlar om föreningslära och effektivt styrelsearbete. Det vi ska få svar på är t.ex.

 • Strategi 2025
 • Hur ser idrottens och föreningens organisation ut och varför?
 • Varför är stadgar viktigt och hur genomför vi ett bra årsmöte?
 • Vad är mitt och vårt ansvar?
 • Göra saker rätt eller göra rätt saker? Gör vi det vi borde eller släcker vi bränder? Går det att planera och effektivera arbetet bättre?

Kontinuitet

Del 2 ägnas åt mer filosofiska frågor som är grundläggande för sund utveckling i föreningen. Tydlighet i dessa frågor låter oss arbeta åt samma håll på ett hållbart sätt.

Vi hanterar frågor som:

 • Verksamhetsidé
  • Varför finns vi? Vad är vårt erbjudande och skiljer det sig mot andras?
 • Vision
  • Vart vill vi? Vår attraktiva framtid som lockar oss framåt
 • Värdegrund
  • Vad är viktigast? Hur förhåller vi oss till varandra och på vilket sätt ska vi uppfylla vår idé och nå vår vision?

Kvalitet

I del 3 fortsätter diskussionen runt frågor som syftar till att det ska ge effekt och skapa engagemang:

 • Hur implementerar och kommunicerar vi vår verksamhetsidé, vision och värdegrund
 • Hur rekryterar vi fler och rätt?
 • Att skapa delaktighet och engagemang
 • FTTR i praktiken, från ord till handling

Utbildare

Kim Rehnfeldt: Mycket erfaren föreläsare, processledare och utbildare.

Anmälan

Plats: RF SISU Stockholm (Vretenvägen 4)

Datum: lördag 14/10-23

Tid: 08.30 (drop in fika) sedan kör vi 09.00-17.00

Mat: Vi bjuder på för och eftermiddagsfika samt lunch

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri

Anmälan senast: måndag 2/10-23

Anmälningslänk: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1784536

 

Terese Hammarqvist 23-08-09