Tk Schema

25 personer från våra 40 föreningar deltog igår på vår tävlingskonferens i Folkes Hus Huddinge. En helt ok uppslutning men vi önskar vara fler!
Vi har tidigare under december 2022 och januari 2023 haft tårtbitsmöten där 95% av våra föreningar deltagit och jobbat fram de punkter som under mötet togs upp. 

Dessa förslag har gemensamt tagits fram inför nästa säsongs Seriebestämmelser: 

  • Överåriga spelare
  • Underåriga spelare
  • Övergångar
  • Utländska spelare
  • Seriestruktur
  • Jämna / ojämna matcher
  • Antal matcher

Ett mycket bra engagemang på de närvarande och stort tack till våra deltagare!

Under mars kommer Tävlingskommittén bearbeta det som tagits upp och därefter fastställer Stockholms Ishockeyförbundsstyrelse beslut i april. Därefter kommer de nya Seriebestämmelserna att presenteras i samband med utskick av inbjudan till säsong 23/24.

Terese Hammarqvist 23-03-10