Flygelholm Prins Bertil

Snart är säsongen 2022/23 över och vi är i full gång med vårt arbete med att hitta aspiranter till Torsten Flygelholms stipendiefond.

Detta pris ska tilldelas en ungdomsledare som arbetar ideellt med att ta hand om våra ungdomar, som gjort ett oegennyttigt och för ishockeysporten värdefullt arbete i en förening tillhörande Stockholms Ishockeyförbund.

Priset delas ut vid Stockholms Ishockeyförbunds årsmöte under juni månad.

Vi behöver hjälp av Er föreningsföreträdare med att nominera kandidater till detta stipendie.

Senast den 20/4 önskar vi namn på er kandidat tillsamman med en motiveringar varför just han/hon ska få stipendiet.

Maila oss på Stockholm@stockholmhockey.se

Terese Hammarqvist 23-03-03