1

Under kvällen 16/5 samlades cirka 40 deltagare från samtliga fyra distrikt, där några deltog via länk för att ta del av en föreläsning och diskussion ledd av John Lind från Svenska Ishockeyförbundet, som är ansvarig för utvecklingen av tränare och ledare. Temat för kvällen var selektering, talang och övningsdesign ur ett forskningsperspektiv.

John Lind tog oss genom en fördjupning kring de utmaningar som finns med identifiering av talanger, selektering och utveckling. Vi diskuterade vad som påverkar hur vi selekterar spelare, hur vi väljer ut dem och vilka konsekvenser det kan ha för långsiktig framgång när vi fokuserar på kortsiktiga resultat. Vi utforskade möjligheten att tänka på nya sätt för att förbättra våra processer.

En viktig frågeställning som togs upp var om att vara framgångsrik som junior automatiskt innebär att man blir framgångsrik som senior. Vi diskuterade också hur vi kan hantera fenomen som biologisk mognad, relativ ålderseffekt och psykologisk mognad, och hur dessa faktorer påverkar utvecklingen av spelare.

När det gäller övningsdesign utforskade vi olika sätt att träna tekniska färdigheter i en kontext där de kan användas i matchspel. Vi diskuterade olika komponenter för övningsdesign som kan användas för att säkerställa kvaliteten i träningen. Vi fick även insikter från forskningen kring att placera spelarna i situationer där de får möjlighet att fatta beslut och hur träning isolerad kontra representativ för matchsituation påverkar utvecklingen av teknik.

Utöver föreläsningen gavs en överblick över de olika studier som genomförs av Svenska Ishockeyförbundet och vilka framtidsutsikter som är på gång inom området. Det var en givande och lärorik kväll där vi fick fördjupa oss i viktiga ämnen för att fortsätta utveckla svensk ishockey på alla nivåer.

Terese Hammarqvist 24-05-17