Matheus Vieweg - Sportansvarig på förbundet

"Jag startade ett kartläggningsarbete för att bilda mig en uppfattning av hur ishockeyn mår inom Stockholmshockeyn."

 

Matheus Vieweg kom in till oss med en uppsjö av många bra nya tankar och idéer.

Med en tidigare erfarenhet som videocoach och analytiker för Svenska Ishockeyförbundet nivå U16 till Tre Kronor, ungdomsansvarig, huvudtränare och assisterande tränare för junior och seniorlag samt en utbildning inom Idrottsvetenskap coachning och sportsmanagement är Matheus en stor tillgång för oss på Stockholms Ishockeyförbund.

 På frågan om Matheus första tid svarar han såhär:
Jag påbörjade mitt arbete med att jag besökte 11 föreningar samt 12 personer utanför föreningarna i Stockholm för att skapa mig en så klar bild som möjligt och få information från olika vinklar. Föreningarna jag har mött i Stockholm har varit av en varierande karaktär med olika arbetssätt och synpunkter på hur hockeyn ska bedrivas vilket var viktigt för mig i min kartläggning.

Det har varit ett stort engagemang i samtalen, såväl för sin förening som för utvecklingen av sporten i stort. Utgångspunkten i samtalen har varit fokus på sporten och den sportsliga utvecklingen men naturligt har det varit en stor variation i samtalsämnen vilket har varit väldigt givande och intressant.

Vi har haft säsongens första sportchefsträff där deltagare från 24 olika föreningar deltog och totalt 37 personer deltog. En del av träffen hade fokus på att diskutera sportchefens roll, dess utmaningar samt som en förlängning av det diskutera innehållet i en sportchefsutbildning. En utbildning som vi har planer på att genomföra för att stärka sportcheferna i sina roller. Vi diskuterade även sportslig utveckling i föreningarna, kvalitén i den enskilda föreningen med en bra utvecklingsmiljö i fokus och för att kunna erbjuda det utvecklingen och utbildning av ledare och tränare, men också redan nämnda sportchefer. Värt att nämna är också att vi diskuterade tävlingsbegreppet, någonting som är väldigt viktigt och en grundläggande del av vår idrott. Dock ett begrepp som enkelt hamnar i fel sammanhang och får en annan innebörd än det som tävla faktiskt står för. Detta är en viktig punkt som vi kommer jobba vidare med.

Kommande månaden har jag flera nya föreningsbesök hos sportchefer planerade för att komma ut till föreningarna, möta dom på deras hemmaplan och kunna diskutera sporten, utveckling, deras roller, stöd och utmaningar i deras arbeten. Parallellt med det pågår arbeten med att hitta former för att stärka sportcheferna samt tränare och ledare för att ge spelarna så bra förutsättningar och utbildningsmiljö som möjligt i varje enskild förening. Delar av det arbetet är sportchefsutbildning och att stötta sportcheferna i deras arbete med sporten och sportslig utveckling.

- mycket är på gång, jag ser fram emot att träffa alla föreningar och sportchefer.

Har ni ännu inte haft förmånen att träffa Matheus, kanske vill ni ha ett besök i er förening? Kontakta honom på matheus.vieweg@stockholmhockey.se

Terese Hammarqvist 22-12-28